Membership

Դառնալ անդամ

Դարձեք արվեստի և պատմության թանգարանի անդամ, ցույց տվեք ձեր աջակցությունը և ստացեք ամբողջ տարվա անդամակցության առավելություններ:

Առավելությունները բոլոր անդամների համար.

Individual

£50 / year

Invitations to members-only events, priority registration and program discounts, and more.

Lifetime

£150 / year

Free admission to curator and artist-led tours, reciprocal museum benefits, and more.

Household/Dual

£100 / year

Free admission to curator and artist-led tours, reciprocal museum benefits, and more.

Company

£200 / year

Invitations to members-only events, priority registration and program discounts, and more.

Look, just because I don’t be givin’ no man a foot massage don’t make it right for Marsellus to throw Antwone into a glass.

Իմացեք այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք արվեստի և պատմության թանգարանում մատչելիության և հարմարությունների մասին: Եթե ունեք հարցեր, մեկնաբանություններ կամ առաջարկություններ մեր հարմարությունների վերաբերյալ, խնդրում ենք զանգահարել մեզ + (000) 987-6543 հեռախոսահամարով կամ էլ. Փոստով [email protected]: